ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Rolv Group Sp. Z. O. O. (székhely: 05-800 Pruszków, Traktowa 6., Lengyelország; cégjegyzékszám: 0000387535; Magyarországon bejegyzett adószám: HU30547874; képviseli: Leszek Marek Sowiński) 2021.11.08 napjától a visszavonásig vagy módosításig hatályos Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF):

I. Értelmező rendelkezések

 1. Kereskedő: a Rolv Group Sp. Z. O. O. (székhely: 05-800 Pruszków, Traktowa 6., Lengyelország; cégjegyzékszám: 0000387535; Magyarországon bejegyzett adószám: HU30547874; képviseli: Leszek Marek Sowiński).
 2. Vásárló: A Szerződésben rögzített, hiteles adatok szerint azonosított, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően működő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, mely szerződéskötési képességgel és jogosultsággal rendelkező képviselővel jár el vagy a Szerződésben rögzített, hiteles adatok szerint azonosított, Magyarország jogszabályai szerint cselekvőképes, nagykorú természetes személy.
 3. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárló.
 4. Felek, Szerződő felek: Kereskedő és Vásárló együttesen.
 5. Honlap: A Kereskedő által üzemeltett https://mi-home.hu weboldal, mely az internetes áruházat is magába foglalja.
 6. Regisztráció: a Honlapon a Vásárlónak a Kereskedő által megadni kért adatokkal történő regisztrációja, a Honlapon Felhasználói fiók létrehozása.
 7. Felhasználói fiók: a Regisztrációval a Honlapon létrehozott, a Vásárlóhoz kötődő, egyedi jelszóval védett fiók, melyhez e-mail cím mint egyedi felhasználónév tartozik.
 8. Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
 9. Termék, Termékek: a Kereskedő által a Honlapon árusított egy vagy több termék.
 10. Szerződéskötés: a Szerződés megkötésének II. részben leírt folyamata.
 11. Szerződés: A Ptk. 6. könyve szabályai szerint távollévők között, a Termék tárgyában megkötött egyedi adásvételi szerződés, melyre a jelen ÁSZF rendelkezései is vonatkoznak.
 12. Adatkezelési szabályzat: a Kereskedő által a személyes adatok kezelésére alkalmazott szabályok.

A jelen ÁSZF célja a Kereskedő Termékeinek elektronikus kereskedelmével kapcsolatos feltételeinek meghatározása.

II. Megrendelés leadása, Szerződéskötés

 1. A megrendelni kívánt Termék részletes jellemzőiről, áráról, a Vásárló a Termék nevére vagy a Terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.
 2. A Vásárló a Terméket a „Kosárba” gomb kiválasztásával virtuális bevásárlókosarába helyezi, melyet követően értesítést kap arról, hogy a Termék a kosárba került. Amennyiben a Termék nem érhető el a Kereskedőnél, úgy a „Kosárba” gomb kiválasztása nem lehetséges.
 3. A Vásárló a Termék kosárba helyezését követően dönthet arról, hogy folytatja-e a vásárlást, és további Termékeket helyez a kosárba vagy megrendelést ad le a kosárba helyezett Termékekre.
 4. A vásárlás folytatása a Termékeket tartalmazó oldalak valamelyikének kiválasztásával történhet.
 5. A kosár felületen a Vásárló ellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból, továbbá ezen a felületen lehetséges azonos Termékből több darabra történő megrendelés leadása is.
 6. A Vásárló a kosárba helyezett Termékekre a kosár felületen „Tovább a pénztárhoz” gomb kiválasztásával kezdeményezheti a megrendelés leadását. Amennyiben a Regisztráció megtörtént, úgy a Vásárló bejelentkezhet Felhasználói fiókjába, illetve lehetősége van Regisztráció nélkül is vásárolni.
 7. Amennyiben a Vásárló Regisztráció nélkül kíván vásárolni, úgy a megrendelés leadásához az alábbi adatokat köteles megadni:
  1. Természetes személy Vásárló esetén:
   1. Vezetéknév,
   2. Keresztnév,
   3. Szállítási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával,
   4. Amennyiben a szállítási címtől eltér, úgy számlázási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával,
   5. E-mail cím,
   6. Telefonszám.
  2. Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezetnek minősülő Vásárló esetén:
   1. A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet neve,
   2. A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet adószáma,
   3. Szállítási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával,
   4. Amennyiben a szállítási címtől eltér, úgy számlázási cím, ország, település, utca, házszám, egyéb címadat (pl. emelet, ajtószám), irányítószám megadásával,
   5. A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet e-mail címe,
   6. A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet telefonszáma.
 8. Amennyiben a Vásárló Regisztrációval rendelkezik, úgy a bejelentkezést követően a rendszer a II/7. pont szerinti adatokat a Regisztráció során megadott adatokkal feltölti.
 9. A Vásárló a kosár felületen választhatja ki a szállítási és fizetési módot. A lapfülön a Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a kosár tartalmát, a szállítási és egyéb költségeket tételenként, valamint a megrendelés végösszegét.
 10. A Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat:
  1. Bankkártyás fizetés,
  2. Utánvét esetén készpénzes vagy bankkártyás fizetés,
  3. Banki átutalás.
 11. A Vásárló a megrendelés leadását megelőzően az „Megismertem és elfogadom az ÁSZF-et” négyzet bepipálásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és azt elfogadja. A Vásárló a megrendelés leadását megelőzően az „Megismertem és elfogadom az Adatkezelési szabályzatot” négyzet bepipálásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy az Adatkezelési szabályzatot megismerte és azt elfogadja.
 12. Amennyiben a Vásárló rendelkezik vásárlási kedvezményt biztosító kóddal, úgy azt szintén a fizetési mód kiválasztásával egyidőben adhatja meg a „Van kuponkódod?” lapfül kinyitásával, melyet követően a rendszer automatikusan jóváírja a kedvezményt és annak mértékét levonja a megrendelés végösszegéből.
 13. Amennyiben a szállítási cím és a számlázási cím eltér, úgy a Vásárlónak – a „Számlázási cím eltér a szállítási címtől” négyzetből bepipálásával – lehetősége van megadni a megfelelő számlázási címet. A számlázási címhez a II/7.1.1-7.1.3. és 7.1.5. pont szerinti, illetőleg a II/7.2.1-7.2.3. és 7.2.5. pont szerinti adatok adhatók meg.
 14. Amennyiben a Vásárló áfás számlát igényel a vásárlásához, úgy a Vásárlónak – a „Számlázási cím eltér a szállítási címtől” négyzetből bepipálásával – lehetősége van megadni a megfelelő adatokat az áfás számlához. A "Cég" mezőnél a cég nevét, egyéni vállalkozók esetében az egyéni vállalkozó nevét kell megadni (A számlázási címhez a II/7.1.1-7.1.3. és 7.1.5. pont szerinti, illetőleg a II/7.2.1-7.2.3. és 7.2.5. pont szerinti adatok adhatók meg.)
 15. A II/4-13. pont szerinti folyamatot követően a Vásárló a „Megrendelés és fizetés” gomb kiválasztásával küldheti el a kosár tartalma szerinti megrendelését a Kereskedő részére.
 16. A megrendelés leadása a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez. A Szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben a Kereskedő a Vásárló által a Regisztráció során vagy Regisztráció nélküli vásárlás esetén a megrendelés leadása során megadott e-mail címére 24 (huszonnégy) órán belül visszaigazolást küld a megrendelés elfogadásáról. Amennyiben ezen időtartamon belül a Kereskedő nem küld visszaigazolást, úgy a Vásárló ajánlati kötöttsége megszűnik és a Szerződés nem jön létre. Amennyiben a Szerződés ezen okból nem jön létre, úgy a Kereskedő visszatéríti a Vásárló részére az ajánlat alapján már megfizetett vételárat és egyéb költségeket az ajánlati kötöttség megszűnését követő 3 (három) munkanapon belül.
 17. Az ajánlat vagy a Szerződés alapján a Vásárló, illetőleg a Vásárló képviselője köteles a megrendelt Termékek vételárának és a megrendelés esetleges egyéb költségeinek megfizetésére.
 18. A bankkártyás fizetéseket a Kereskedő egy külön szolgáltató által üzemeltetett és biztosított, elkülönült online fizetési rendszer segítségével biztosítja. Az online fizetési rendszer mindenkori szolgáltatóját a Kereskedő jogosult egyoldalúan bármikor megválasztani azzal, hogy a szolgáltató személye a Honlapon feltüntetésre kerül. Az online fizetési rendszerrel kapcsolatos kérdéseket, igényeket és más megkereséseket a Vásárló a Honlapon feltüntetett szolgáltató felé jelezheti.
 19. Az utánvétes fizetés esetén a Kereskedő fenntartja a jogot, hogy 500.000 Ft feletti nettó értékű rendelésnél a fizetési módót a Vásárlóval egyeztetve, a Vásárló beleegyezésével banki átutalásos fizetésre, vagy bankkártyás fezetésre módosítsa. Ennek oka, hogy a legtöbb futárpostai szolgáltató ennél magasabb összegű rendelésnél nem kezel készpénzt.
 20. Banki átutalásos fizetés esetén a megrendelés elküldését követően a Vásárló díjbekérőt kap a Regisztráció során vagy Regisztráció nélküli vásárlás esetén a megrendelés leadása során megadott e-mail címre. A díjbekérőn feltüntetésre kerül a fizetendő összeg és a Kereskedő bankszámlaszáma. A Vásárló köteles a díjbekérő megküldését követő 3 (három) munkanapon belül megfizetni a díjbekérőn feltüntetett összeget. Amennyiben a Vásárló határidőn belül nem teljesíti a fizetést, úgy a Szerződés megszűnik és a megrendelés törlésre kerül.
 21. Amennyiben a vételár és egyéb költségek visszatérítésére vonatkozó kötelezettség áll fent, úgy azt a Kereskedő kizárólag banki átutalással teljesíti. A Kereskedő megkeresi a Vásárlót a teljesítési helyként szolgáló bankszámlaszám beszerzése végett. Amennyiben a Vásárló megtagadja a bankszámlaszám kiadását, úgy a Kereskedő nem köteles visszatérítést teljesíteni.
 22. A Termékek átvétele kizárólag futárpostai szolgáltató igénybevételével lehetséges. A Kereskedő fenntartja magának a jogot a mindenkori futárpostai szolgáltató megválasztására.
 23. A Szerződés alapján a Kereskedő vállalja, hogy a Vásárló által megrendelt Termékeket legkésőbb a II/18. pont szerinti végső szállítási határidőn belül, a Honlapon feltüntetett futárpostai szolgáltató igénybevételével a Vásárló által megadott szállítási címre szállítja, és ott a Vásárlónak vagy a Vásárló képviselőjének átadja. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a kiszállítást végző személy (futár) nem jogosult és nem köteles meggyőződni az átvevő személyéről, illetve ezen személy képviseleti jogosultságáról. A Vásárló és az átvevő személy eltérése esetén az ebből eredő kockázatot a Vásárló viseli.
 24. A Kereskedő a szállítást általában 3 (három) munkanapon belül teljesíti, azonban bizonyos körülmények – például, ha a Termék nincs raktáron - esetén a szállítás több időt vehet igénybe. A szállítás végső határideje 30 (harminc) nap.
 25. Bankkártyás fizetés és banki átutalásos fizetés esetén a szállítási határidő a Termék vételára és az egyéb költségek megfizetését követő napon kezdődik.
 26. A Szerződés létrejöttét követően a Kereskedő a Vásárló felé a Vásárló által megadott adatok alapján elektronikus számlát állít ki, és azt megküldi a Regisztráció során vagy Regisztráció nélküli vásárlás esetén a megrendelés leadása során megadott e-mail címre.
 27. A Kereskedő a Termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg az adott Termék tulajdonjogát, hogy a teljes vételárat kifizette és a Terméket átvette.
 28. A Szerződésre irányadó nyelv a magyar. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Kereskedő nem iktatja, az a későbbiekben nem hozzáférhető. A megrendelés adatait a Kereskedő iktatja és legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják –archiválja.
 29. Az ÁSZF elfogadásával a Vásárló egyúttal kijelenti, hogy megfelel az ÁSZF-ben rögzített követelményeknek. A Kereskedőnek nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetőleg kiderítse, hogy ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
 30. A Termékek kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A Kereskedő ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

III. Regisztráció

 1. A Vásárlónak lehetősége van a Honlapon történő Regisztrációra és ezzel Felhasználói fiók létrehozására.
 2. A Regisztráció során a Vásárló a II/7. pontban megjelölt adatain túl az alábbi adatokat jogosult megadni:
  1. Természetes személy esetén születési dátum,
  2. Természetes személy Vásárló esetén a Vásárló neme.
 3. Regisztrációra lehetőség van akként, hogy a Vásárló a Facebook- vagy Google-fiókjával, illetve az Apple ID-jával bejelentkezik a Honlapon. Ezen esetben a Kereskedő az adott fiókban publikusként megadott adatokat fogja felhasználni.
 4. A Regisztrációra a Vásárló nem köteles, azonban a Regisztráció előnyös lehet a Vásárló számára az alábbi okokból:
  1. A Vásárlónak a Regisztrációt követő megrendelések során nem szükséges ismételten kitölteni az adatait, azokat a rendszer automatikusan kitölti. A Regisztrációval rendelkező Vásárlónak is lehetősége van a megrendelés elküldése előtt eltérő szállítási és számlázási címet megadni.
  2. A Kereskedő egyoldalúan kedvezményt biztosíthat a Regisztrációval rendelkező Vásárlónak.
  3. Amennyiben egy Termék aktuálisan nem elérhető a Kereskedőnél, úgy a Regisztrációval rendelkező Vásárló beállíthatja, hogy a Kereskedő e-mailben értesítse, amennyiben a Termék elérhetővé válik.

IV. Adatbeviteli hibák felismerésének és kijavításának technikai lehetőségei a Szerződéskötést megelőzően és azt követően

 1. A kosár tartalma a megrendelés elküldése előtt bármikor ellenőrizhető, változtatható vagy törölhető.
 2. A megadott adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, név) a Regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhetők, változtathatók a Személyes profil felületén.
 3. A számlázási név és cím a megrendelés elküldése előtt módosítható, azonban annak a megrendelés leadását követő módosítására nincs lehetőség.
 4. A megrendelés leadása előtt a Vásárló áttekintheti és módosíthatja a megrendelése minden adatát.
 5. A megrendelés elküldését követően, téves rendelés vagy téves adatok megadása esetén a Vásárló a Kereskedő ügyfélszolgálatának jogosult jelezni a hibát. A Termékeknek a fuvarozó részére történt átadását követően adatmódosításra nincs lehetőség.

V. Árak feltüntetése

 1. A Honlapon a Termékekhez rendelt vételárak magyar forintban (HUF) kerülnek feltüntetésre és tartalmazzák az általános forgalmi adót.
 2. A feltüntetett vételár nem tartalmazza az esetleges szállítási költséget, az utánvét költségeit és a VIII. rész szerinti kedvezményeket.
 3. A termékoldalon feltűntetett "RRP" ("Recommended Retail Price"), a beszállítók által ajánlott kiskereskedelmi fogyasztói ár. A "Különbség" így az az elméleti összeg, ami az RRP-hez viszonyítja a jelenlegi árat. Az RRP a fogyasztók árak közötti tájékoztatását segíti.
 4. A Kereskedő semmilyen esetben nem téríti vissza a Vásárló részére az általános forgalmi adót, kivéve, amennyiben a teljes vételár visszatérítésre kerül.
 5. Amennyiben a Kereskedő minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Honlapon, akkor a Kereskedő nem köteles a Terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
 6. Hibás árnak minősül, amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy az adott Termék és a feltüntetett vételár vonatkozásában feltűnő értékaránytalanság áll fent vagy amennyiben az adott Termék vételára jelentősen eltér a kereskedelmi forgalomban kapható hasonló vagy ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező termékek vételárától.

VI. Szavatosság

 1. Kereskedő az általa értékesített Termékek tekintetében kellékszavatosságot vállal. A Kereskedő szavatolja a Vásárlónak, hogy a Termék az átadáskor sérülésmentes. A Kereskedő szavatolja továbbá, hogy a Termék Vásárló általi átvételének időpontjában:
  1. rendelkezik mindazon jellemzőkkel, melyeket a Kereskedő vagy a gyártó általi leírás tartalmaz,
  2. a megfelelő mennyiségben kerül leszállításra,
  3. megfelel a jogszabályi előírásoknak.
 2. Ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen ÁSZF-ben, a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi és mennyiségi követelményeknek, úgy a Kereskedő hibásan teljesít.
 3. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Kereskedővel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.
 4. Amennyiben a hibás teljesítés a Termék hibája miatt következett be, úgy a Vásárló jogosult arra, hogy
  1. a Termék kijavítását vagy kicserélését kérje a Kereskedőtől, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha a Kereskedőnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet vagy
  2. a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Kereskedő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
  3. a Szerződéstől elállhat, ha a Kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 5. Amennyiben a hibás teljesítés a nem megfelelő mennyiség vagy téves Termék szállítása okán következett be, úgy a Vásárló jogosult arra, hogy a rendelésnek megfelelő Termék szállítását igényelje a megfelelő mennyiségben vagy jogosult elállni a Szerződéstől.
 6. A Kereskedő vállalja, hogy a Terméket saját költségére elszállítja és a megrendelés során megadott szállítási címre a megfelelő Terméket ismét kiszállítja, amennyiben
  1. a hibás teljesítés a Termék hibája miatt következett be, és a Vásárló a Termék kicserélését igényelte,
  2. a hibás teljesítés a nem megfelelő mennyiségű Termék szállítása miatt következett be, és a Vásárló a megfelelő mennyiségű Termék szállítását igényli,
  3. a hibás teljesítés a nem megfelelő Termék szállítása miatt következett be, és a Vásárló a megfelelő Termék szállítását igényli.
 7. A kijavítással vagy kicseréléssel a kijavított, illetőleg a kicserélt Termék vagy alkotórész tekintetében a szavatossági határidő újból kezdődik.
 8. Amennyiben a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni, úgy a szavatossági igényt a Kereskedő ügyfélszolgálatának címére, illetőleg e-mail címére küldheti meg. Az igényérvényesítés során a Vásárló köteles megjelölni a megrendelés azonosítószámát, valamint azt, hogy mely szavatossági igényt választja. Amennyiben a Vásárló a Szerződéstől eláll, úgy arra az ÁSZF 2. számú függeléke szerinti a Honlapról letölthető formanyomtatványt is jogosult használni.
 9. Hibás teljesítéssel kapcsolatban szavatossági igényt nem lehet érvényesíteni, ha a Vásárló a Termék hibájával tisztában volt, mielőtt átvette a Terméket vagy az adott hibát a Vásárló okozta.
 10. A szavatosságvállalás a Termékek Vásárló általi átvételétől számított 12 (tizenkettő) hónapig tart. Az érintett Termék kicserélésével a szavatosság újból kezdődik.

VII. Fogyasztókra vonatkozó rendelkezések

 1. Amennyiben a Vásárló egyúttal Fogyasztónak is minősül (a jelen rész alkalmazásában: „Fogyasztó”), úgy a Felek között megkötött Szerződés fogyasztói szerződésnek minősül. A fogyasztói szerződésekre az ÁSZF rendelkezéseit a jelen részben megjelölt rendelkezésekkel együttesen kell értelmezni.
 2. Kellékszavatosság
  1. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
  2. Kellékszavatossági igény érvényesítése során a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
  3. A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el, azaz a szavatosságvállalás a Termékek Fogyasztó általi átvételétől számított 24 (huszonnégy) hónapig tart.
 3. Termékszavatosság
  1. A Fogyasztó követelheti a Termék gyártójától, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  2. A jelen pont alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója, azaz a Kereskedő is.
  3. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval, illetőleg a Kereskedéssel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
  4. A gyártót, illetőleg a Kereskedőt a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 24 (huszonnégy) hónapig terheli.
 4. Elállás a Szerződéstől (1. számú függelék – Elállási mintatájékoztató)
  1. A Fogyasztó jogosult a Szerződéstől a Termékek kézhezvételét követő 14 (tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállni.
  2. Amennyiben a Fogyasztó el kíván állni, úgy ezen igényét a Kereskedő ügyfélszolgálatának címére, illetőleg e-mail címére küldheti meg. A bejelentés során a Fogyasztó köteles megjelölni a megrendelés azonosítószámát, valamint köteles egyértelműen rögzíteni az elállás tényét. Amennyiben a Fogyasztó a Szerződéstől eláll, úgy arra az ÁSZF 2. számú függeléke szerinti, a Honlapról is letölthető formanyomtatványt is jogosult használni.
  3. Elállás esetén a Fogyasztó
   1. a Termékek átvételét megtagadja,
   2. a Termékeket visszaadja a kiszállítást végző személynek (futár) vagy
   3. a Termékeket saját költségén visszajuttatja a Kereskedő ügyfélszolgálatának címére.
  4. A VII/4.3.3. pont szerinti elállás esetén a Fogyasztó köteles a Terméket saját költségén visszajuttatni a Kereskedő részére az elállás közlését követő 14 (tizennégy) napon belül.
  5. Elállás esetén a Kereskedő vállalja, hogy a megrendelt Termékek vételárát – amennyiben az megfizetésre került - az elállásra vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó részére. Utánvéttel történő fizetés esetén a Kereskedő felveszi a kapcsolatot a Fogyasztóval a visszatérítéshez szükséges banki adatok megszerzése érdekében.
  6. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy bizonyos Termékek (pl. fülhallgató, elektromos fogkefe) esetén egészségügyi és higiéniai okokból elállási jogával nem jogosult élni, amennyiben azokat felbontotta vagy azok csomagolása sérült.
  7. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Kereskedő jogosult a Termék vételárát mindaddig visszatartani, amíg nem kapja vissza a Terméket.
 5. Jótállás
  1. Kereskedő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Jótállási rendelet”)alapján egyes Termékek tekintetében jótállásra kötelezett.
  2. Kereskedő a jótállást igazoló jótállási jegyet köteles a Termékkel együtt becsomagolni és azt a Termékkel együtt átadni a Fogyasztónak.
  3. A jótállás a Jótállási rendelet 1. számú mellékletében megjelölt, tartós fogyasztási cikknek minősülő Termékekre vonatkozik.
  4. A jótállás időtartama a jótállási jegyen feltüntetett időtartam, de legalább a Jótállási rendeletben meghatározott időtartam.
  5. A Kereskedő abban az esetben mentesül a felelősség alól felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba a Termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza. Nem tartozik a jótállás körébe a hiba, ha az a Fogyasztónak felróható okból – például: szakszerűtlen tárolás, nem a rendeltetésnek megfelelő használat – következett be.
  6. Jótállás körébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó választása szerint:
   1. a Termék kijavítását vagy kicserélését kérje a Kereskedőtől, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Kereskedőnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet vagy
   2. a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Kereskedő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
   3. a Szerződéstől elállhat, ha a Kereskedő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  7. A Kereskedő jogosult egyoldalúan a jelen, VII/5. pont szerinti feltételeknél a Fogyasztó számára kedvezőbb feltételeket, például hosszabb jótállási időt biztosítani.
  8. A Kereskedő jogosult a Termék egyes alkotórészeire külön is jótállást biztosítani.
 6. Párhuzamos fogyasztói igények
  1. Kellékszavatossági igény és jótállás igény, valamint termékszavatossági igény és jótállási igény ugyanazon hiba tekintetében, egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthető. Amennyiben nem egyértelmű, hogy a Fogyasztó kellékszavatossági igényt, termékszavatossági igényt vagy jótállási igényt érvényesít, úgy a Kereskedő a Fogyasztó számára kedvezőbb módon értékeli az igénybejelentést.
 7. Vitarendezés
  1. A Fogyasztó fogyasztói jogvita esetén – a XI. részben megjelölt vitarendezési fórumok igénybevételén túlmenően - jogosult a lakóhelye szerinti illetékes megyei békéltető testülethez fordulni. A Kereskedő tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a tanács döntésének ezzel ellenkező nyilatkozat hiányában nem veti alá magát.
  2. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő Fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
   1. A Fogyasztónak ehhez regisztrálnia kell, továbbá hiánytalanul ki kell töltenie az eljáráshoz kapcsolódó kérelmet, majd azt elektronikusan kell megküldenie Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
   2. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
 8. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról lásd még az ÁSZF 3. számú függeléke szerinti mintatájékoztatót.

VIII. Kedvezmények, hűségprogram

 1. Kereskedő jogosult egyoldalúan bizonyos Termékek, illetve Termékek bizonyos csoportja tekintetében árkedvezményt biztosítani.
 2. Kereskedő jogosult egyoldalúan a Regisztrációval rendelkező Vásárlók részére árkedvezményt biztosítani.
 3. A Kereskedő meghirdeti a Regisztrációval rendelkező Vásárlók részére a „Mi-Coins” hűségprogramot. A hűségprogram keretében a Regisztrációval rendelkező Vásárló minden vásárlása után meghatározott mérték „Mi-Coin”-t kap, melyeket a jóváírást követő 720 (hétszázhúsz) napon belül jogosult beváltani. A „Mi-Coin”-ok beváltásával a Vásárló meghatározott Termékekre vételárkedvezményt kap. A „Mi-Coin”-ok beváltásával a Vásárló „Mi-Coin” egyenlege a beváltott „Mi-Coin”-ok számával csökken.

  Abban az esetben, ha a vásárló eláll az, általa az online áruházban, megvásárolt áruk vásárlására vonatkozó szerződéstől, vagy törli a leadott megrendelést, a vásárlónak vásárlásért járó Mi Coin-jai törlésre kerülnek. A fent leírt esetben, ha az áruk kifizetésének egy részét a vevő a korábban birtokolt virtuális pontok átváltásával a vevő által generált kedvezménykóddal fizette ki, annak értéke Mi Coinok formájában visszakerülnek a vevő számlájára. Abban az esetben, ha a vásárló visszalép egy megrendeléstől, vagy törli azt, de az érte kapott virtuális pontokat még a törlés előtt felhasználja, a résztvevő virtuális pontegyenlege a törölt megrendelésen belül kapott virtuális pontok ellenértékével csökken. Az előző mondatban leírt helyzetben a vevő virtuális pontegyenlege negatívvá (nullánál kisebbé) válhat, ha a résztvevő aktuális virtuális pontegyenlege kevesebb, mint a törölt virtuális pontok száma. A résztvevőnek kiosztott további virtuális pontokat először jóvá kell írni, hogy a résztvevő virtuális pontegyenlege "0"-ra feltöltődjön.

  A „Mi-Coins” hűségprogram részletes feltételeiről a Vásárló a Honlapon tájékozódhat.

IX. Hírlevél, marketing

 1. A Kereskedő a Vásárló kifejezett hozzájárulása esetén jogosult a Vásárló részére hírlevelet küldeni, illetve más marketingcélú megkereséssel fordulni a Vásárló felé.
 2. A Kereskedő a Vásárló kifejezett hozzájárulása esetén jogosult a Vásárló részére SMS üzenetet küldeni, illetve más, telefonos marketingcélú megkereséssel fordulni a Vásárló felé.

X. Adatvédelmi rendelkezések

 1. A Kereskedő a Vásárló által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a jelen ÁSZF, valamint a Szerződés teljesítése és az esetlegesen létrejövő Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Kereskedő a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, ide nem értve olyan harmadik személyt, aki a Szerződés teljesítésében közreműködik (pl. a mindenkori fuvarozó), továbbá a bíróság vagy bármely hatóság erre kötelező határozatát.
 2. A Kereskedő a Vásárló adatainak kezelésekor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései, továbbá saját adatkezelési szabályzata (https://mi-home.hu/adatkezelesi-tajekoztato) (a továbbiakban: „Szabályzat”) szerint jár el.
 3. A Szabályzatot a Vásárló a személyes adatai megadását megelőzően jogosult megismerni, és a megrendelés leadását, illetve a Regisztrációt megelőzően köteles elfogadni. A Szabályzat elfogadásának hiányában a Szerződés nem jön létre.

XI. A Honlap működésével kapcsolatos felelősség, szerzői jogok, védjegyek

 1. A Termékeknél megjelenített képek és színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges egyéb hibákért, elírásokért a Kereskedő nem vállal felelősséget.
 2. A Kereskedő nem vállal felelősséget:
  1. az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, illetve a Honlap használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért,
  2. bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért,
  3. akár a küldő, akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért,
  4. bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén,
  5. bármely, az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért.
 3. Kereskedő fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://mi-home.hu domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.
 4. A Honlap és annak tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a Honlap tartalmának – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Kereskedő védjegyeinek felhasználása, másolása, sokszorosítása a Kereskedő engedélye nélkül. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése. Ezen rendelkezések hatálya alól kivételt képez az ÁSZF-nek és a Kereskedő adatkezelési szabályzatának megismerés céljából történő letöltése.

XII. Információ, panaszkezelés, vitarendezés

 1. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatás, a panaszok kezelése, valamint a Vásárlók egyéb igényeinek kielégítése érdekében ügyfélszolgálatot működtet.
 2. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
  1. Cím: 05-800 PRUSZKÓW TRAKTOWA 6., Lengyelország
  2. Postacím: 05-800 PRUSZKÓW TRAKTOWA 6., Lengyelország
  3. E-mail cím: [email protected]
  4. Telefonszám: 0614450341
 3. Az ügyfélszolgálat munkanapokon 8:00 és 16:30 óra között érhető el telefonon, valamint személyesen.
 4. A Kereskedő nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.
 5. Mind a fogyasztónak nem minősülő, mind a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint. Az ÁSZF és a Szerződés alapján a Felek közötti jogvitára a magyar jog, az eljárásra a magyar nyelv a kötelező erejű. A fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetében a jogvita elrendezésének helye a Kereskedő székhelye szerint illetékes bíróság.

XIII. Záró rendelkezések

 1. A Kereskedő jogosult jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre, megkötött Szerződésekre alkalmazandóak. A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon.
 2. Jelen ÁSZF és a Szerződés valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyébe olyan rendelkezésnek kell lépnie, amely leginkább megfelel a Felek szerződéskötéskori akaratának és jogszerű.
 3. A jelen ÁSZF-ben, valamint a Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, különösen a Ptk. rendelkezései irányadók.

2021.11.08
Rolv Group Sp. Z. O. O.

1. sz. függelék – Elállási mintatájékoztató

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Rolv Group Sp. Z. O. O. Ügyfélszolgálat (postacím: 05-800 PRUSZKÓW TRAKTOWA 6. Lengyelország ; telefonszám: 0614450341; e-mail cím: [email protected]). Ebből a célból felhasználhatja a 3. számú függelék szerinti elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A terméket Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz a megrendelés leadáskor feltüntetett fuvarozási költséget - Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

2. sz. függelék – Elállási/felmondási nyilatkozatminta mintatájékoztató

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Rolv Group Sp. Z. O. O. Ügyfélszolgálat (postacím: 05-800 PRUSZKÓW TRAKTOWA 6., Lengyelország ; telefonszám: 0614450341; e-mail cím: [email protected] )

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés azonosítószáma:

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k)/vásárló(k) neve:

A fogyasztó(k)/vásárló(k) címe:

A fogyasztó(k)/vásárló(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

3. sz. függelék – A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Rolv Group Sp. Z. O. O. (székhely: 05-800 Pruszków, Traktowa 6., Lengyelország; cégjegyzékszám: 0000387535; Magyarországon bejegyzett adószám: HU30547874; rövid cégnév: Rolv Group Sp. Z. O. O.; képviseli: Leszek Marek Sowiński) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Rolv Group Sp. Z. O. O. (székhely: 05-800 Pruszków, Traktowa 6., Lengyelország; cégjegyzékszám: 0000387535; képviseli: Leszek Marek Sowiński) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Rolv Group Sp. Z. O. O. (székhely: 05-800 Pruszków, Traktowa 6., Lengyelország; cégjegyzékszám: 0000387535; képviseli: Leszek Marek Sowiński) jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Önt az átadott jótállási jegyen feltüntetett határidőben a kellékszavatosságra vonatkozó jogosultságok illetik meg.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.